Henderson Trainingen

Opvoeden met respect

Henderson Trainingen

Kinderen zijn belangrijk! Zij zijn immers de grote mensen van straks... Henderson Trainingen helpt met trainingen, workshops en ouderavonden over opvoeding en communicatie. En met boeken over de opvoeding, zoals 'In balans' voor de kinderopvang en 'in ons gezin'voor ouders.Het boek 'in ons gezin gaat alles prima! Maar soms..' is hier verkrijgbaar. Klik hiervoor rechts op 'lees verder'.
Communicatie en opvoeden lijken zo vanzelfsprekend,
maar wie kinderen opvoedt weet dat dit niet altijd zo is.
Hoe stel je duidelijk en toch respectvol grenzen?
Hoe kan je zó luisteren dat een kind zich begrepen voelt?
Hoe breng je kinderen over wat je belangrijk vindt?

In de aangeboden trainingen, workshops en ouderavonden staan deze vragen centraal. Er zijn trainingen bestemd voor ouders en trainingen voor medewerkers in de kinderopvang.

woensdag 8 maart 2017 start de miniGordontraining voor ouders

'in ons gezin gaat alles prima! Maar soms..'

voor ouders met kinderen van 1-13 jaar . Zie ook bij 'Gordonmethode'.
De eerstvolgende

pubercursus voor ouders 'Help er hangt een puber op de bank!'

start in september 2017 in Diemen.

In april 2017 vindt het

tweede landelijke Gordoncongres

plaats. Henderson Trainingen is mede-organisator van dit evenement. Kijk voor meer informatie op de website www.Gordoncongres.nl Of vraag informatie via het contactformulier. Veelgevraagde trainingen voor de kinderopvang zijn: ‘Werken met baby's, werken aan welbevinden' (KDV), 'Knap lastig!' (voor BSO), 'Alles goed gegaan vandaag' (training optimaliseren oudercontacten), 'Respectvol Opvoeden' en de 'Gordontraining'. Al deze trainingen staan vermeld op de BKK Lijst Opleidingen. Zie voor de aanvraagprocedure en voorwaarden: www.stichtingbkk.nl.

Henderson Trainingen is aangemeld bij het centraal register kort beroepsonderwijs (www.CRKBO.nl), als onderwijsinstelling en is daarmee vrijgesteld van btw voor trainingen aan beroepskrachten. De trainingen zijn daarmee aanmerkelijk goedkoper!

Henderson Trainingen verzorgt naast deze trainingen diverse themabijeenkomsten en ouderavonden. Bijvoorbeeld 'Vaders, meer dan papadag!'; 'Baby Burn out?? Hoe voorkom je dat?', 'Help, er hangt een puber op de bank!' , 'Opgroeien in liefde: over seksuele opvoeding'. Meer informatie vindt u op de pagina over ouderavonden (zie bovenaan).

‘Perfect boek voor iedereen die wil leren om beter met elkaar om te gaan’

www.trotsemoeders.nl
Let op de acties rondom het boek 'In ons gezin gaat alles prima! Maar soms..' Kijk op de facebookpagina of mail voor meer informatie. Lezers zijn erg enthousiast over het boek. Ook aanbevolen door Kiind.nl.

Meer weten? Neem contact met ons op, of bestel de boeken 'In Balans!' of 'In Ons Gezin'.
Kinderdagverblijven, scholen en buitenschoolse opvang kunnen zich aanmelden voor workshops, ouderavonden en trainingen op de eigen locatie.

Ouderavonden: uitgelicht!!

'VADERS: MEER DAN PAPADAG!' DISUSSIEAVOND


Veel vaders hebben een beduidend andere rol in de opvoeding dan vroeger. 'Wie is toch die man die op zondag het vlees snijdt', zal geen opmerking zijn die kinderen nu nog vaak zeggen. Toch weten vaders vaak niet hoe belangrijk hun rol is. Vaders hebben invloed op allerlei gebied. Zelfs afwezige vaders hebben invloed: want het kind houdt van allebei zijn ouders. Noem het loyaliteit, noem het de bloedband. Welke rol wilt u, als vader, hebben in het gezin? Moeten vaders gaan 'moederen'? Of wordt juist een andere rol verwacht, gewenst? Op deze discussieavond gaan we in op alle ins en outs van het vaderschap. Een thema-avond die u lang bijblijft! U kunt deze, of andere thema's aanvragen bij Henderson Trainingen.

Meer weten? Reserveren? Neem contact op via het contactformulier.
BOEKEN & ARTIKELEN
Nieuw verschenen:

IN ONS GEZIN
gaat alles prima (maar soms...)

IN BALANS
Opvoeden in de kinderopvang volgens Gordonmethode


GORDONVISIE:
Polderen in de opvoeding?

Soms wordt laatdunkend gedaan over het poldermodel. Dat is begrijpelijk. Ik heb ook liever helemaal mijn zin, dan slechts een beetje.

REACTIES VAN DEELNEMERS
Hi Saskia. Ik wilde je nog bericht sturen dat ik na de lezing van 7 juni jl. van diverse kanten positieve reacties heb ontvangen. Men was positief en vond vooral de interactie erg geslaagd.

PRIJZEN & DATA
onze actuele prijzen vindt u hier :